Xe máy cho thuê

Yamaha Sirius 110cc

130.000/ Ngày

 • 02 mũ bảo hiểm 1/2 đầu
 • 02 áo mưa dùng một lần
 • Giá đỡ điện thoại
 • Xe đi các tỉnh, đi phượt thu thêm 50.000đ/ngày

Honda Vision 110cc

180.000/ Ngày

 • 02 mũ bảo hiểm 1/2 đầu
 • 02 áo mưa dùng một lần
 • Giá đỡ điện thoại
 • Bảo hiểm + Đăng ký xe photo

Honda AirBlade 125cc

200.000/ Ngày

 • 02 mũ bảo hiểm 1/2 đầu
 • 02 áo mưa dùng một lần
 • Giá đỡ điện thoại
 • Bảo hiểm + Đăng ký xe photo

Honda WinnerX 150cc

300.000/ Ngày

 • 02 mũ bảo hiểm 1/2 hoặc 3/4
 • 02 áo mưa dùng một lần
 • Giá đỡ điện thoại
 • Đăng ký xe photo

Đăng ký thuê xe máy Hằng Thường

Thông tin khách hàng